Federation:
BLR
Rating:
2641
FIDE title:
Grandmaster
Born:
06/01/1994
1 2641 Kovalev Vladislav 0-1 Yu Yangyi 2749
2 2649 Areshchenko Alexander 1/2-1/2 Kovalev Vladislav 2641
3 2641 Kovalev Vladislav 0-1 Adhiban B. 2670
5 2641 Kovalev Vladislav 1/2-1/2 Onischuk Alexander 2685
6 2541 Urkedal Frode 0-1 Kovalev Vladislav 2641
7 2372 Hesham Abdelrahman 0-1 Kovalev Vladislav 2641
8 2697 Duda Jan-Krzysztof 1/2-1/2 Kovalev Vladislav 2641
9 2641 Kovalev Vladislav 1-0 Yilmaz Mustafa 2630
Share: